Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie listopada
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie listopada
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie listopada
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie listopada