Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie lutego
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie lutego
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie lutego
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie lutego
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie lutego
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie lutego