Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie marca
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie marca
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie marca
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie marca
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie marca
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie marca