Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie stycznia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w I dekadzie stycznia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie stycznia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w II dekadzie stycznia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie stycznia
Średni i maksymalny zapas wody w pokrywie śnieżnej w III dekadzie stycznia