Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej I progu zagrożeń meteorologicznych 

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej I progu zagrożeń meteorologicznych