Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej II progu zagrożeń meteorologicznych 

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej II progu zagrożeń meteorologicznych