Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej III progu zagrożeń meteorologicznych 

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej III progu zagrożeń meteorologicznych