Progi

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej progów zagrożeń meteorologicznych

I próg

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej I progu zagrożeń meteorologicznych link otworzy się w nowym oknie

II próg

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej II progu zagrożeń meteorologicznych link otworzy się w nowym oknie

III próg

Średnia liczba dni w roku z prędkościami wiatru powyżej III progu zagrożeń meteorologicznych link otworzy się w nowym oknie