Pora roku

Maksymalne prędkości wiatru w porywach na wysokości 10 m npg w terenie otwartym o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Wiosna

Maksymalne prędkości wiatru w porywach na wysokości 10 m npg w terenie otwartym o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - wiosnalink otworzy się w nowym oknie

Lato

Maksymalne prędkości wiatru w porywach na wysokości 10 m npg w terenie otwartym o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - latolink otworzy się w nowym oknie

Jesień

Maksymalne prędkości wiatru w porywach na wysokości 10 m npg w terenie otwartym o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - jesieńlink otworzy się w nowym oknie

Zima

Maksymalne prędkości wiatru w porywach na wysokości 10 m npg w terenie otwartym o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - zimalink otworzy się w nowym oknie