Średnia roczna liczba dni z obserwacją szadzi

Średnia liczba dni z obserwacją szadzi