Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie czerwca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie czerwca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie czerwca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie czerwca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie czerwca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie czerwca