Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie lipca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie lipca