Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie maja
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie maja