Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie sierpnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie sierpnia