Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w I dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w II dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie września
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni gorących (Tmax ≥25°C) w III dekadzie września