Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie grudnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie grudnia