Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie listopada
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie listopada