Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie lutego

rawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie lutego
rawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie lutego