Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie marca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie marca