Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w II dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie stycznia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni mroźnych (Tmax <0°C) w III dekadzie stycznia