Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w I dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w I dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w II dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w II dekadzie lipca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w III dekadzie lipca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w III dekadzie lipca