Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w I dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w I dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w II dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w II dekadzie sierpnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w III dekadzie sierpnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥30°C) w III dekadzie sierpnia