Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%