Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%