Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%