Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%