Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie paźdzernika o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%