Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%