Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%