Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%