Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%