Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%