Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%