Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%