Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Maksymalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%