Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie listopada

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie listopada
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie listopada