Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie marca
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie marca