Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie stycznia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie stycznia