Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie grudnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie grudnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie grudnia