Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie lutego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie lutego
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie lutego