Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie marca

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie marca