Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie stycznia

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie stycznia
Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie stycznia