Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%