Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%