Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%