Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%