Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%