Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%