Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%