Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%